ជាមួយនិងបទពិសោធន៍ប្រកបដោយផាសុខភាពនិងភាពអស់កង្វល់!

EG6500CX RH

ការពិពណ៌នា EG6500CX RH
ម៉ូទ័រ ហ្វ្រេកង់ 50 Hz
ភ្លើងចេញ - AC 220 V
ភ្លើងចេញ - AC ជាមធ្យម 5.0 kVA
ភ្លើងចេញ - AC ខ្ពស់បំផុត 5.5 kVA
ភ្លើងចេញ - DC 12V – 8.3A
ប្រព័ន្ធលៃតម្រូវតង់ស្យុង លៃតម្រូវតង់ស្យុងស្វ័យប្រវត្តិ​ (AVR)
ម៉ាស៊ីន ម៉ូដែល GX390H1
ប្រភេទ ម៉ាស៊ីនសាំង-4វគ្គ បញ្ចុះកំដៅដោយខ្យល់ (OHV)
ទំហំស៊ីឡាំង 389 CM3
ចំណុះប្រេងម៉ាស៊ីន 1.1 លីត្រ
ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះ -
ប្រព័ន្ឋផ្តើមដំណើរ ប្រភេទទាញ
ដៃហ្គែរ
ចំណុះធុងសាំង 24 លីត្រ
ប្រព័ន្ឋប្រេងរំកិល -
ប្រភេទសាំង គ្មានជាតិសំណ (កំរិតអុកតាន 86 ឬខ្ពស់ជាង)
ទំហំ (/ទ/) 844 x 530 x 571
ទំងន់ស្ងួត 87 kg