ជាអំណោយដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់នៅវេលាដ៏សមស្របមួយ!

EU10iT1-RR1

ជាអំណោយដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់នៅវេលាដ៏សមស្របមួយ!

EU10iT1-RR1

ម៉ូទ័រ

ម៉ូដែល EU10iT1-RR1
ហ្វ្រេកង់ 50 Hz
ភ្លើងចេញ - AC 220 v
ភ្លើងចេញ - AC ជាមធ្យម 0.9 kVA
ភ្លើងចេញ - AC ខ្ពស់បំផុត 1 kVA
ភ្លើងចេញ - DC 12 V-8 A
ប្រព័ន្ធលៃតម្រូវតង់ស្យុង ប្រភេទអាំងវ៉តទ័រ (Inverter)

ម៉ាស៊ីន

ម៉ូដែល GXH50T
ប្រភេទ ម៉ាស៊ីនសាំង-4វគ្គ បញ្ចុះកំដៅដោយខ្យល់ (OHV)
ទំហំស៊ីឡាំង 49.4 Cm3
ចំណុះប្រេងម៉ាស៊ីន 0.25 លីត្រ
ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះ

ប្រព័ន្ធត្រង់ស៊ីស្ទ័រទាំងស្រុង (Fully Transistorized)

ប្រព័ន្ឋផ្តើមដំណើរ ប្រភេទទាញ
ដៃហ្គែរ ស្វ័យប្រវិត្ត
ចំណុះធុងសាំង 2.1 លីត្រ
ប្រព័ន្ឋប្រេងរំកិល បាចសាចប្រេង
ប្រភេទសាំង

គ្មានជាតិសំណ (កំរិតអុកតាន 86 ឬខ្ពស់ជាង)

ទំហំ (ប/ទ/ក) 451 x 242 x 379 មម
ទំងន់ស្ងួត 13 kg