គុណភាពដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ចំពោះការបាញ់ថ្នាំគ្រប់ប្រភេទ!

WJR4025T-GCT

ការពិពណ៌នា

WJR4025T-GCT

ទិន្នន័យ

ទំហំ ប x x

400 x 415 x 695 មម

ទំងន់ស្ងួត

12.6 kg

ចំណុះធុងទឹក (លីត្រ)

25 លីត្រ

បូម

ប្រភេទ

ក្លាប៉េពីស្តុ

ប្រព័ន្ធបញ្ចូនចលនា

អំប្រាយ៉ាចាកផ្ចឹតអូតូម៉ាទិច

ប្រព័ន្ធលៃតំរូវសម្ពាធ

វ៉ានបន្ធូរសម្ពាធ

សម្ពាធ

4​ MPa / 6700 ជុំ

ទិន្នន័យនៃការបូមចេញ

8 លីត្រ / នាទី

ម៉ាស៊ីន

ម៉ូដែល

GX35T

ប្រភេទម៉ាស៊ីន

ម៉ាស៊ីនសាំង-4តង់ បញ្ចុះកំដៅដោយខ្យល់ (OHV)

ទំហំស៊ីឡាំង

35.8 Cm3

អង្កត់ផ្ចឹតសឺមី x ចំងាយចរពិស្តុង

39 x 30 មម

កម្លាំងម៉ាស៊ីន

1.4 Kw ( 1.4 Hp / 7000 ជុំ/នាទី )

កម្លាំងរមួល

​​ 1.6 N.m (0.16 kgf.m / 5500 ជុំ/នាទី )

ប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្តៅ

បញ្ចុះកម្តៅដោយខ្យល់

ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះ

ម៉ាញ៉េតូ

ចំណុះធុងសាំង

0.63 លីត្រ

ចំណុះប្រេងម៉ាស៊ីន

0.1 លីត្រ

ប៊ូស៊ី

NGK: CMR5H