គុណភាពដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ចំពោះការបាញ់ថ្នាំគ្រប់ប្រភេទ!

WJR2525T-GCT

ការពិពណ៌នា

WJR2525T-GCT

ទិន្នន័យ

ទំហំ ប x x

390 x 415 x 695 មម

ទំងន់ស្ងួត

12.1 kg

ចំណុះធុងទឹក (លីត្រ)

25 លីត្រ

បូម

ប្រភេទ

ក្លាប៉េពីស្តុ

ប្រព័ន្ធបញ្ចូនចលនា

អំប្រាយ៉ាចាកផ្ចឹតអូតូម៉ាទិច

ប្រព័ន្ធលៃតំរូវសម្ពាធ

វ៉ានបន្ធូរសម្ពាធ

សម្ពាធ

2.5 Mpa / 7000 ជុំ

ទិន្នន័យនៃការបូមចេញ

6.6 លីត្រ / នាទី

ម៉ាស៊ីន

ម៉ូដែល

GX25T

ប្រភេទម៉ាស៊ីន

ម៉ាស៊ីនសាំង-4តង់ បញ្ចុះកំដៅដោយខ្យល់ (OHV)

ទំហំស៊ីឡាំង

25 Cm3

អង្កត់ផ្ចឹតសឺមី x ចំងាយចរពិស្តុង

35 x 26 មម

កម្លាំងម៉ាស៊ីន

0.72 Kw ( 1 Hp / 7000 ជុំ/នាទី )

កម្លាំងរមួល

1 N.m (0.1 kgf.m / 5000 ជុំ/នាទី )

ប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្តៅ

បញ្ចុះកម្តៅដោយខ្យល់

ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះ

ម៉ាញ៉េតូ

ចំណុះធុងសាំង

0.53 លីត្រ

ចំណុះប្រេងម៉ាស៊ីន

0.08 លីត្រ

ប៊ូស៊ី

NGK: CMR4H