ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីម៉ូឌែល ហ្សុមម៊ី-អិច

UPSIDE DOWN

SHOCK

ABSORBER

បូមបែប UPSIDE DOWN ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលកាន់តែជឿជាក់

SEAT OPENED

FROM THE

SIDE WITH

X-CITE FREE SPACE

កែបបើកពីចំហៀងបែប X-CITE FREE SPACE ធំទូលាយងាយស្រួលដាក់ឥវ៉ាន់

HEADLIGHT

ចង្កៀងមុខបែប X-CITE ទាក់ទាញ និង​ផ្ដល់ពន្លឺច្បាស់ល្អ

COLOR PIPE

កាងដ៏រឹងមាំងជាមួយពណ៍ថ្មី រឹតតែមាំ នឹងសង្ហា!

រូប 360°
​​​​​​​
មើលរាងជុំវិញ360 View

លក្ខណៈពិសេស
បទពិសោធន៍ជាមួយលក្ខណៈពិសេស

ជ្រើសរើស
ពណ៌ដែលអ្នកស្រឡាញ់

មើលកាតាឡុកប្រៀបធៀបឥឡូវនេះ


ជំរើសពណ៌

ព័ត៌មានបច្ចេកទេស ហ្សុមម៊ី-អិច

ម៉ូឌែលកូដ: ACG110CBTL-CA

ប្រភេទម៉ាស៊ីន 4-stroke / single-cylinder / OHC / Fan Cool
អង្កត់ផ្ចិត និងចំងាយចរពិស្តុង 50.000 x 55.106 mm
ទំហំមាឌស៊ីឡាំង 108.20cc
ប្រព័ន្ធប្រេង PGM-FI
ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
ប្រព័ន្ធចំហេះ Full Transisterized
ប្រព័ន្ទបញ្ចូលចលនាចុងក្រោយ V-Belt Drive
ប្រព័ន្ធលេខ Automatic Centrifugal Clutch Dry Type
ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះម៉ាសុីន Electric starter & Kick starter
កម្រិតបង្ហាប់ 9.5:1
ចំណុះប្រេងម៉ាស៊ីន
ប្រព័ន្ធលេខ
រយៈពេលដែលត្រូវប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន
ប្រព័ន្ធបញ្ចូលចលនា (ចង្កឹះលេខ)
ផលធៀបពីញ៉ុងងឺ/ផលធៀបច្រវាក់ពីញ៉ុង
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 1
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 2
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 3
ផលធៀបពីញ៉ុងលេខ : លេខ 4
បណ្តោយ x ទទឹង x កំពស់ 759 x 1,840 x 1,065 mm
ប្រវែងពីកង់មុខទៅកង់ក្រោយ
ទម្ងន់ 106 Kg (Curb)
គំលាតពីដី 135 mm
កម្ពស់កែប 763.5 mm
ចំណុះធុងសាំង 4.4 L
មុំទម្រេតជំពាស់មុខ 26゜36' / 86
តួម៉ូតូ Under bone type
អាគុយ
ទំហំសំបកកង់ (មុខ) 100/90 - 12 59J [Cast wheel/Tubeless]
ទំហំសំបកកង់ (ក្រោយ) 110/90 - 12 64J [Cast wheel/Tubeless]
ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង (មុខ) Hydraulic disc
ប្រព័ន្ធហ្រ្វាំង (ក្រោយ) Mechanical Leading Trailing [CBS]
ប្រព័ន្ធកង់
ប្រព័ន្ធបូមមុខ Telescopic Fork
ប្រព័ន្ធបូមក្រោយ Unit swing