គ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធហុងដា

គ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធហុងដា​ ត្រូវបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងផលិតឡើងដោយក្រុមវិស្វ័ករហុងដា ក្រោមការគ្រប់គ្រងគុណភាពដោយក្រុមហ៊ុនហុងដាមូទ័រ ជប៉ុន រាល់គ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធហុងដា មានលេខកូដគ្រឿងបន្លាស់ និងឈ្មោះគ្រឿងបន្លាស់ បែងចែកទៅតាមប្រភទ ប្រវែង ខ្នាតនិងមុខនាទីគ្រឿងបន្លាស់នីមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ប្រកបដោយ​គុណភាព សុវត្ថិភាពជាចំបង មិនមានការកែឆ្នៃលៃតម្រូវ ប្រើប្រាស់ធន់និងបានយូរអង្វែង សន្សំសំចៃថវិការជួសជុល គ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធរបស់ម៉ូតូហុងដាមានដូចជា៖

​​​​​​​ប្រេងម៉ាស៊ីនសំរាប់ម៉ូតូប្រភេទចង្កឹះលេខ អូតូ និងប្រេងកាឡេ គ្រឿងកំហែទាំមានដូចជា៖ ប៊ូស៊ី, សំបុកអ៊ែរ, ច្រវ៉ាក់ពីញ៉ុង ខ្សែពាន, ស្បែកហ្វ្រាំង, សំបក ពោះវៀន, អាគុយ​​​​​,ទឹកបញ្ចុះកំដៅ ។ល។គ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗ

ច្រវាក់ពីញ៉ុង

អានបន្ត

គ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗ

ខ្សែពាន

អានបន្ត

គ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗ

ស្បែកហ្រ្វាំង

អានបន្ត

គ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗ

សំបុកអែរ

អានបន្ត

អាគុយ

អាគុយ

អានបន្ត

ប៊ូស៊ី

ប៊ូស៊ី

អានបន្ត

សំបកកង់

សំបកកង់

អានបន្ត

ប្រេងម៉ូតូ

ប្រេងម៉ាស៊ីន

អានបន្ត

ប្រេងម៉ូតូ

ទឹកបញ្ចុះកម្ដៅ

អានបន្ត

ប្រេងម៉ូតូ

ប្រេងពីញ៉ុងក្រោយ

អានបន្ត

គ្រឿងបន្លាស់បន្ថែមសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ