សាខា

ភ្នំពេញ ហុងដា (សាខា ពោចិនតុង)

​​​​​​​ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ភូមិក្បាលដំរី សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

​​​​​​​ 023 901 858

ទិសដៅ

ភ្នំពេញ ហុងដា (សាខា ព្រះមុនីវង្ស)

​​​​​​​ ផ្ទះលេខ #366-366 , មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ បឹងកេងកង ០១ ខណ្ឌ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

​​​​​​​ 023 901 858

ទិសដៅ