Video Review

Watch The Video

សេវាកម្ម

តើសេវាកម្មសម្រាប់រថយន្តហុងដាយើងមានន័យដូចម្ដេចទៅ ?

សេវាកម្មហុងដារបស់យើង​ គឺជាផ្នែកមួយដែលផ្ដល់ជូនអតិថិជន បន្ទាប់ពីពួកគាត់បានទិញរថយន្តពី ក្រុមហ៊ុន ឬតំណាងចែកចាយបន្តរបស់យើង ឬ​អាចនិយាយបានថា Honda Service -> Honda Aftersales នេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុន ឬ តំណាងបន្ត (ភ្នំពេញហុងដា)ត្រូវតែ ផ្ដល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនទាំងអស់​ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ តាមការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន។ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទាំងនោះក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញហុងដា បានរៀបចំ រោងជាង (Workshop ) ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបម្រើអតិថិជន បន្ទាប់ពីពួកគាត់បានទិញរថយន្តហុងដា។សេវាកម្មហុងដាត្រូវបានបែងចែកជា 3 ប្រភេទធំៗ៖

​​​​​​​១. ការថែទាំតាមដំណាក់កាល
២. ការជួសជុលទូទៅ
៣. តោន​និង បាញ់ថ្នាំ 
​​​​​​​

ការថែទាំតាមដំណាក់កាល ( PM ) ការជួសជុលទូទៅ (GR ) តោន​និង បាញ់ថ្នាំ (BP)
តើអ្វីជាការថែទាំរថយន្តតាមដំណាក់កាល (PM)?

គឺជាការថែទាំតាមកាលកំណត់ដែលត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីថែរក្សាយានយន្តអោយរក្សាដំណើរការល្អ និងសន្សំសំចៃប្រេងបានល្អ។

គោលបំណងនៃការថែទាំរថយន្ត:

រថយន្តមួយគ្រឿង ត្រូវបានផ្ដុំឡើងពីគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗដ៏ច្រើនអនេក ដែលគ្រឿងបន្លាស់ទាំងនោះនិងមានការសឹករិចរិល ចុះអន់ថយ ឬច្រែះចាប់ ដែលបណ្ដាលអោយដំណើរកា​របស់វាខ្សោយទៅៗ អាស្រ័យតាមលក្ខខណ្ឌ និងរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់។

បង្គុំគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗត្រូវមានការថយចុះគុណភាព ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការថែទាំតាមដំណាក់កាល ធ្វើការសារ៉េ ឬ ផ្លាស់ប្ដូរ ដោយអនុវត្តន៏តាមតារាងថែទាំតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសកំណត់ពីរោងចក្រ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតផ្សេងៗ និងដើម្បីមានទំនុកចិត្ត​ក្នុងការបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ។

តើអត្ថប្រយោជន៏ នៃការថែទាំរថយន្ត:

អត្ថប្រយោជន៏នៃការថែទាំរថយន្តទៀងទាត់, រថយន្តរបស់លោកអ្នកនិងទទួលបាន៖
 1. ការពារបាននូវការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗ
 2. ធ្វើអោយរថយន្តស៊ីប្រេងតិចនិងសន្សំសំចៃខ្ពស់
 3. ការពារបរិស្ថានរស់នៅរបស់លោកអ្នកអោយបានស្អាត
 4. ផ្ដល់សុវត្ថិភាពខ្ពស់
 5. ផ្ដល់ផា​សុខភាព
 6. តម្លៃរថយន្តលក់ចេញវិញបានតម្លៃថ្លៃ
 7. រក្សាគុណភាពរថយន្តអោយនៅល្អប្រសើរ
 8. រក្សាអាយុកាលរថយន្តអោយប្រើប្រាស់បានយូរ
 9. ផ្ដល់ជូនការធានាលើរថយន្តថ្មីឮរីករាយក្នុងការបើកបរ
 10. គោរព តាមគោលការណ៏ និង បទបញ្ញត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
 តើអ្វីជាការជួសជុលទូទៅ  (GR)?

គឺជាប្រភេទនៃការជួសជុលឬដំណើរការដែលមិនទាក់ទងនឹងការថែទាំតាមដំណាក់កាល ដោយសារស្ថានភាពយានយន្តដែលកំពុងដំណើរការ ឬគ្រឿងបន្លាស់ដែលបំពាក់ សឹករិចរិលឬខូច។

គោលបំណងនៃការជួសជុលទូទៅ:

ការជួសជុលទូទៅគឺជាដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់ឬការកែតម្រូវ ក្នុងគោលបំណងនៃការរក្សាររថយន្តអោយទៅរកស្ថានភាពដើមវិញ។  ដើម្បីអោយការជួសជុលទូទៅ ទទួលបានលទ្ធផលល្អ ម្ចាស់រថយន្ត ត្រូវតែយករថយន្តហុងដា របស់លោកអ្នក ទៅយានដ្ឋាន ហុងដា ដើម្បីទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរ គ្រឿងបន្លាស់ហុង ជាមួយជាងហុងដា ដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវ​។

អត្ថប្រយោជន៏ នៃការជួសជុលទូទៅ:

អត្ថប្រយោជន៏នៃការជួសជុលដែរល្អ​ រថយន្តរបស់លោកអ្នកនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៏ ដូចខាងក្រោម៖
 • ដំណើរការល្អ
 • មានរូបរាងល្អស្រស់ស្អាត
 • បើកបរមានការសន្សំសំចៃល្អ
 • បើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
 • បើកបរប្រកបដោយផាសុកភាព
 • លក់បន្តបានតម្លៃល្អ
 • ប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង។
អ្វីទៅជាការតោន និងបាញ់ថ្នាំ  (BP)?

គឺជាប្រភេទនៃការជួសជុល ដម្បីធានាអោយបាននូវរូបរាងដើមវិញបន្ទាប់ពីរថយន្តជួបគ្រោះថ្នាក់ ការរងការខូចខាត ការកោសដាច់សាច់ថ្នាំជាដើម។

គោលបំណងនៃការការតោន និងបាញ់ថ្នាំ:

គោលបំណងនៃការតោននិងបាញ់ថ្នាំរថយន្ត គឺធ្វើឡើងដើម្បីធានាឱ្យបាននូវរូបរាង​​ដើមរបស់រថយន្ត (មើលទៅស្អាតដូចដើមពីរោងចក្រ)។

អត្ថប្រយោជន៏ នៃការការតោន និងបាញ់ថ្នាំ:

អត្ថប្រយោជន៏នៃការតោននិងបាញ់ថ្នាំគឺធ្វើអោយរថយន្តរបស់លោកអ្នកទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៏ ដូចខាងក្រោមបន្ទាប់ពីរថយន្ត ជួបគ្រោះថ្នាក់ ការរងបំផ្លាញ គ្រោះថ្នាក់ខូចខាតដោយ កោសដាច់សាច់ថ្នាំជាដើម៖
 • មានរូបរាងល្អស្រស់ស្អាតដូចរូងរាងដើមពីរោងចក្រ
 • ដំណើរការល្អ
 • បើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
 • លក់បន្តបានតម្លៃល្អ
 • ប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង។