អំពីក្រុមហ៊ុន

ភ្នំពេញហុងដាជាក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលក់រថយន្តហុងដា ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ហើយយើងបានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ១៩៩២ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនម៉ូតូហុងដា ដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះប្រជាជន និងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញហុងដា បានប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរដើម្បីនាំយកម៉ូតូដែលប្រជាជនត្រូវចាំបាច់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងម៉ូតូដែលធ្វើឱ្យការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែមានភាពងាយស្រួល។

​​​​​​​សក្ដានុពលនៃអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាឱកាសសម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញហុងដាពង្រីកនិង ពង្រឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំង។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៥ យើងបានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មយានយន្ត ហើយវាបានធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឈានដល់ចំណុចដែលល្អប្រសើរជាមួយនឹងកំណើនប្រកបដោយចីរភាព។

ក្នុងនោះផងដែរ ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញហុងដា បាននាំយកផលិតផលរថយន្តមកលក់នៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដូចជា៖ រថយន្ត Honda CR-V, Honda HR-V, Honda CITY និង Honda CIVC ដែលមានអាគារតាំងបង្ហាញរថយន្តស្ថិតនៅលើ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ទល់មុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ផ្ទាល់តែម្ដង។

​​​​​​​ជាចុងក្រោយ ក្រុមហ៊ុនហុងដាភ្នំពេញ ប្តេជ្ញាផ្តល់ជូននូវគុណភាពនិងសេវាកម្មល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានការពេញចិត្តពីអតិថិជនរបស់យើងកាន់តែខ្លាំង និងចងចាំថារថយន្តហុងដាគឺជាជំរើសទី ១ សម្រាប់លោក លោកស្រីដែលជាអតិថិជន ក្នុងការទទួលបានឡានល្អសំរាប់គ្រួសារនិងមិត្តភក្តិយកទៅប្រើប្រាស់ អមជាមួយនឹងសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់យ៉ាងល្អដល់អតិថិជនរបស់យើង មុនពេលសម្រេចចិត្តទិញរថយន្តរបស់យើង។